קרנות פנסיה

עושים סדר בקרנות הפנסיה
כלכלה

עושים סדר בקרנות הפנסיה

אין ספק, כי קרן הפנסיה היא אלמנט משמעותי מאוד בהתנהלות הכספית של רובנו. זאת, מנקודת מבט ארוכת טווח. למרות זאת, ישנו חוסר ידע בנושא זה מצד הציבור. למה בעצם? ומה